Personeel en Materieel

Hoornstra heeft 75 mensen in vast dienstverband, die hier allen reeds jaren werkzaam zijn en het bedrijf hebben gemaakt tot wat het nu is.

Door de verscheidenheid aan vakmensen en een groot arsenaal aan eigen materieel kan ten aller tijde worden beantwoord aan de vraag van de opdrachtgever. Flexibiliteit en eenduidige Kwaliteit kenmerken dan ook de beleidskeuze om alle projecten in eigen beheer en met eigen vakmensen uit te voeren.

Om het kennisniveau van zowel onze uitvoerders als het CAO-personeel op peil te houden wordt er regelmatig bijgeschoold volgens een jaarlijks opgesteld scholingsplan. Daarnaast zijn al onze medewerkers conform ons VCA**-certificaat in het bezit van het VVA-1 diploma en zijn leidinggevenden eveneens in het bezit van het VVA-2 diploma.

Om de bedrijfshulpverlening op projecten te waarborgen is er op ieder project een of meerdere BHV-ers namens Hoornstra aanwezig.