Milieu+ Recycling

We moeten zuinig zijn op onze omgeving en kunnen daarom afval niet eeuwig blijven storten.
Milieu+ neemt diverse afvalstoffen in met als doel deze te bewerken tot hoogwaardige grondstoffen die weer nuttig toegepast kunnen worden. Hieronder wordt uiteengezet welke afvalstromen we innemen en verwerken.


Groenafval:

Milieu+ neemt op haar locatie gemengd groenafval, takken/snoeimateriaal, slootvegetatie/hekkelspecie en plantsoenafval. Het materieel wordt verwerkt en de ontstane biomassa wordt gebruikt voor groene energie.


Puin:


Milieu+ neemt op haar locatie ongebroken schoon puin in. Na controle wordt het ongebroken puin verwerkt tot menggranulaat 0/315, een hoogwaardige grondstof voor fundering van wegen en verhardingen van erven. Aflevering van granulaat geschied onder BRL 2506 certificaat.

Hout en Bouw en Sloopafval:

Milieu+ neemt tevens Bouw en Sloopafval, A-B- en C-Hout in en maakt dit voor bewerking geschikt.


Grond:

Acceptatie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit van o.a schone grond, klasse industrie grond, en ongekeurde grond. Het depot is geschikt voor acceptatie en keuring van grond. De partijen grond worden conform de BRL 9335 protocol 9335-1 verwerkt. Tevens kan puinhoudende grond worden uitgezeefd.

U kunt bij ons partijen tot 100 ton(mits onverdacht) zonder analyses aanleveren.
Kleine partijen grond worden gekwalificeerd en per categorie samengevoegd. De grond wordt vervolgens uitgekeurd middels een AP04 onderzoek. De gekeurde partijen worden onder BRL 9335 certificaat geleverd.

Milieu+ biedt de mogelijkheid om baggerslib van Klasse 0, 1 en 2 te ontvangen en in te drogen en de partij vervolgens milieuhygiënisch af te zetten tegen een kostenverantwoord tarief.

 

ISO9001 VCA2